Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełaniającym na rok szkolny 2023/2024 od klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jedwabno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Załączniki

Treść aktu

  • Zarządzenie 3
    format: pdf, rozmiar: 940.27 KB, data dodania: