Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jedwabno na lata 2023- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Załączniki

Treść aktu