Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie.

Załączniki

Treść aktu