Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jedwabno na lata 2023-2027

Załączniki

Treść aktu