Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Narty obejmującej działki stanowiące własność Gminy Jedwabno nr ew. 61/78 i 61/102

Załączniki

Treść aktu