Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Narty obejmującej działkę stanowiącą własność Gminy Jedwabno nr ew. 61/8

Załączniki

Treść aktu