Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule uchwały Nr L/372/23 Rady Gminy Jedwabno z dnia 23 stycznia 2023 roku

Załączniki

Treść aktu