Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na członka etatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Załączniki

Treść aktu