Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załączniki

Treść aktu