Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie

Załączniki

Treść aktu