Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Jedwabno a Welykodymerską Gromadą (Ukraina)

Załączniki

Treść aktu