Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Załączniki

Załączniki