Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie obsługi technicznej i organizacyjnej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku

Załączniki

Treść aktu