Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Jedwabno a Rokytniwską Gromadą (Ukraina).

Załączniki

Treść aktu