Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2024-2038

Załączniki

Treść aktu