Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2024 rok

Załączniki

Treść aktu