Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2024 rok

Załączniki

Treść aktu