Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

Załączniki

Załączniki