Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyznaczenia inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.

Załączniki

Załączniki