Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Jedwabnie

Załączniki

Załączniki