Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych Komisji Rady Gminy Jedwabno i ustalenia zakresów ich działania

Załączniki

Treść aktu