Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Załączniki

Treść aktu