Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Załączniki

Treść aktu