Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012-2023

Załączniki

Załączniki