Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie upoważnienia osoby pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Załączniki

Załączniki

  • 54/2012
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: