Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie upoważnienia osoby pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

Załączniki

Załączniki

  • 51/2012
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: