Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie upoważnienia osoby pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innej osoby na wniosek Kierownika do prowadzenia czynności wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Załączniki

Załączniki

  • 50/2012
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: