Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Agnieszce Skwiot pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie w zakresie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie "Aktywizacja Twoją Szansą".

Załączniki

Załączniki

  • 46/2012
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: