Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków na fundusz sołecki na 2012 rok

Załączniki

Załączniki