Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012-2023

Załączniki

Załączniki

  • 2012-76
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: