Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania komisji ds. przekazania mienia i dokumentacji Samorządowego Przedszkola w jedwabnie