Wersja obowiązująca z dnia

zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok