Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania własnego gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznej oraz regulaminu prac komisji

Załączniki

Załączniki

  • 78/2012
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: