Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Jedwabnie.

Załączniki

Załączniki