Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki

Załączniki

  • 81/2012
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: