Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Małszewie.

Załączniki

Załączniki