Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni, położonej w Jedwabnie przy ulicy Leśnej.

Załączniki

Załączniki