Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia stawek czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów, lokali lub budynków oraz stawek za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Jedwabno

Załączniki

Załączniki

  • 2012-107
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: