Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie oraz innej osoby na wniosek Kierownika do prowadzenia czynności wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Załączniki

Załączniki

  • 2012-98
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: