Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Informacje dodatkowe:

Załączniki do wglądu w UG Jedwabno.

Załączniki

Załączniki