Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Gminy Jedwabno z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny składanych przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Załączniki

Załączniki

  • XXIV/185/2012
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: