Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jedwabno

Załączniki

Załączniki