Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmian w statutach sołectw Jedwabno i Lipniki

Załączniki

Załączniki