Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie gminy Jedwabno

Załączniki

Załączniki