Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/166/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Załączniki

Załączniki