Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

Załączniki

Załączniki