Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część Zarządzenia Nr 19/2013 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2012

Załączniki

Załączniki

  • 2013-24.pdf
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: