Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Załączniki

Załączniki