Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2013

Załączniki

Załączniki

  • 2013-29.pdf
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: