Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Załączniki

Załączniki